PRIVACYVERKLARING

‘Zenn aan de Zouwen’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Marjolijn van der Wal is de Functionaris Gegevensbescherming van ‘Zenn aan de Zouwen’. Hij/zij is te bereiken via marjolijn@zennaandezouwen.nl

Privacyverklaring

‘Zenn aan de Zouwen’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ‘Zenn aan de Zouwen’, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ‘Zenn aan de Zouwen’ verstrekt. ‘Zenn aan de Zouwen’ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw e-mailadres

– Uw telefoonnummer

– Uw IP-adres (zoveel mogelijk geanonimiseerd)

Waarom ‘Zenn aan de Zouwen’ gegevens nodig heeft

‘Zenn aan de Zouwen’ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ‘Zenn aan de Zouwen’ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bewaartermijn gegevens ‘Zenn aan de Zouwen’.

‘Zenn aan de Zouwen’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

‘Zenn aan de Zouwen’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van ‘Zenn aan de Zouwen’ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ‘Zenn aan de Zouwen’ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marjolijn@zennaandezouwen.nl. Marjolijn van der Wal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

‘Zenn aan de Zouwen’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ‘Zenn aan de Zouwen’ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ‘Zenn aan de Zouwen’ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marjolijn van der Wal op via marjolijn@zennaandezouwen.nl. ‘Zenn aan de Zouwen’ is een website van Marjolijn van der Wal.