MASSAGETHERAPIE

90 MINUTEN, €75,-

Tijdens deze vorm van massage leert de U de mogelijke betekenis van lichamelijke signalen in mentale of sociale zin te herkennen. Zo onstaat er zicht op bewustwording van lichamelijke ongemakken en hun betekenis.

Het is wetenschappelijk bewezen dat massagetherapie effectief bijdraagt aan de vermindering van klachten als:

Massagetherapie combineert de positieve effecten van aanraking en massage  met het uitnodigen van de cliënt zich bewust te worden van de aan de klacht ten grondslag liggende bewuste of onbewuste oorzaken.

De technieken die ik gebruik voor deze massage worden afgestemd op de klacht van de cliënt op het moment van bezoek.

Massagetherapie is een volwaardige therapievorm die uitstekend samen gaat met de meest gangbare medische behandelingen.

Over het algemeen zijn er 3 tot 8 sessies voor nodig om weer in contact te zijn met je lichaam en keuzes te kunnen maken vanuit jouw/uw eigenheid.